+39 353 441 5374
+420 731 739 599
jakubjekl@seznam.cz

Nejdostupnější jsem na Whatsapp aplikaci na mém Italském čísle a na Emailu.
Po domluvě na dni a čase se potkáme na pro vás dostupné platformě.
Používám zejména Skype a Google meet (možné i Jitsi meet a Zoom).
Nejlépe se mi ověřil Skype - lze jej též otevřít v prohlížeči bez instalace softwaru kliknutím na odkaz, který zašlu po domluvě